Hvordan ble Empire State Building bygget? (2023)

Helt siden den ble bygget har Empire State Building fanget oppmerksomheten til både unge og gamle. Hvert år strømmer millioner av turister til Empire State Building for å få et glimt fra observatoriene i 86. og 102. etasje. Bildet av Empire State Building har dukket opp i hundrevis av annonser og filmer. Hvem kan glemme King Kongs klatring til toppen eller det romantiske møtet iEn affære å huskeogSøvnløs i SeattleUtallige leker, modeller, postkort, askebegre og fingerbøl bærer bildet om ikke formen til den ruvende Art Deco-bygningen.

Hvorfor appellerer Empire State Building til så mange? Da Empire State Building åpnet 1. mai 1931, var det den høyeste bygningen i verden – med en høyde på 1250 fot. Denne bygningen ble ikke bare et ikon for New York City, men den ble også et symbol på det tjuende århundres menneskets forsøk på å oppnå det umulige.

Race to the Sky

NårEiffeltårnet(984 fot) ble bygget i 1889 i Paris, skremte amerikanske arkitekter til å bygge noe høyere. På begynnelsen av det tjuende århundre var et skyskraperløp i gang. I 1909Metropolitan Life Towersteg 700 fot (50 etasjer), raskt etterfulgt av Woolworth Building i 1913 på 792 fot (57 etasjer), og snart overgått av Bank of Manhattan Building i 1929 på 927 fot (71 etasjer).

Da John Jakob Raskob (tidligere visepresident i General Motors) bestemte seg for å bli med i skyskraperløpet,Walter Chrysler(grunnlegger av Chrysler Corporation) bygde en monumental bygning, hvis høyde han holdt hemmelig til bygningen var ferdig. Uten å vite nøyaktig hvilken høyde han måtte slå, startet Raskob bygging av sitt eget bygg.

I 1929 kjøpte Raskob og partnerne hans en pakke med eiendom på 34th Street og Fifth Avenue for deres nye skyskraper. På denne eiendommen satt det glamorøse Waldorf-Astoria Hotel. Siden eiendommen som hotellet lå på hadde blitt ekstremt verdifull, bestemte eierne av Waldorf-Astoria Hotel seg for å selge eiendommen og bygge et nytt hotell på Park Avenue (mellom 49th og 50th Street). Raskob var i stand til å kjøpe nettstedet for omtrent 16 millioner dollar.

Planen for å bygge Empire State Building

Etter å ha bestemt seg for og skaffet et sted for skyskraperen, trengte Raskob en plan. Raskob hyret Shreve, Lamb & Harmon til å være arkitektene for hans nye bygg. Det sies at Raskob trakk en tykk blyant ut av en skuff og holdt den opp til William Lamb og spurte: "Bill, hvor høyt kan du gjøre den slik at den ikke faller ned?"1

(Video) What's on the rooftops of New York's most famous skyscrapers? - IT'S HISTORY

Lamb begynte å planlegge med en gang. Snart hadde han en plan:

Logikken i planen er veldig enkel. En viss plass i sentrum, arrangert så kompakt som mulig, inneholder vertikal sirkulasjon, postrenner, toaletter, sjakter og korridorer. Rundt dette er en omkrets med kontorlokaler på 28 fot dyp. Størrelsene på etasjene avtar ettersom heisene reduseres i antall. I hovedsak er det en pyramide av ikke-utleiebar plass omgitt av en større pyramide av utleiebar plass.2

Men var planen høy nok til å gjøre Empire State Building til den høyeste i verden? Hamilton Weber, den opprinnelige utleiesjefen, beskriver bekymringen:

Vi trodde vi skulle være den høyeste på 80 etasjer. Så gikk Chrysler høyere, så vi løftet Empire State til 85 etasjer, men bare fire fot høyere enn Chrysler. Raskob var bekymret for at Walter Chrysler skulle gjøre et triks - som å skjule en stang i spiret og deretter stikke den opp i siste liten.3

Løpet ble veldig konkurransedyktig. Med tanken på å ville gjøre Empire State Building høyere, kom Raskob selv med løsningen. Etter å ha undersøkt en skalamodell av den foreslåtte bygningen, sa Raskob: "Den trenger en hatt!"4Med blikket mot fremtiden bestemte Raskob at "hatten" skulle brukes som en dokkingstasjon for dirigibles. Det nye designet forEmpire State Building, inkludert den styrbare fortøyningsmasten, ville gjøre bygningen 1250 høy (denChrysler-bygningenble fullført på 1046 fot med 77 etasjer).

Hvem skulle bygge den

Å planlegge den høyeste bygningen i verden var bare halve kampen; de måtte fortsatt bygge den ruvende strukturen og jo raskere jo bedre. For jo før bygget sto ferdig, desto raskere kunne det gi inntekter.

Som en del av deres forsøk på å få jobben fortalte byggmestere Starrett Bros. & Eken til Raskob at de kunne få jobben gjort om atten måneder. På spørsmål under intervjuet hvor mye utstyr de hadde for hånden, svarte Paul Starrett: "Ikke en blank ting. Ikke engang en hakke og spade." Starrett var sikker på at andre byggherrer som prøvde å få jobben hadde forsikret Raskob og partnerne hans om at de hadde mye utstyr og det de ikke hadde ville de leie. Likevel forklarte Starrett uttalelsen sin:

Mine herrer, denne bygningen deres kommer til å representere uvanlige problemer. Vanlig bygningsutstyr vil ikke være verdt det. Vi kjøper nye ting, tilpasset jobben, og til slutt selger vi det og krediterer deg differansen. Det er det vi gjør på alle store prosjekter. Det koster mindre enn å leie brukte ting, og det er mer effektivt.5

Deres ærlighet, kvalitet og hurtighet vant dem budet.

(Video) How were the pyramids of egypt really built - Part 1

Med en så ekstremt stram timeplan startet Starrett Bros. & Eken planleggingen umiddelbart. Over seksti forskjellige bransjer måtte leies inn, forsyninger måtte bestilles (mye av det til spesifikasjoner fordi det var en så stor jobb), og tiden måtte planlegges nøye. Selskapene de hyret inn måtte være pålitelige og kunne følge opp med kvalitetsarbeid innenfor den tildelte tidsplanen. Forsyningene måtte gjøres på anleggene med så lite arbeid som mulig nødvendig på stedet. Tiden ble planlagt slik at hver del av byggeprosessen overlappet – timingen var avgjørende. Ikke et minutt, en time eller en dag skulle kastes bort.

Demolering Glamour

Den første delen av byggeplanen var rivingen av Waldorf-Astoria Hotel. Da publikum hørte at hotellet skulle rives, sendte tusenvis av mennesker forespørsler om minner fra bygningen. En mann fra Iowa skrev og ba om sidegjerdet av jernrekkverk på Fifth Avenue. Et par ba om nøkkelen til rommet de hadde okkupert på bryllupsreisen. Andre ville ha flaggstangen, glassmaleriene, ildstedene, lysarmatur, murstein osv. Hotellledelsen holdt auksjon over mange gjenstander de trodde kunne være ønsket.6

Resten av hotellet ble revet ned, bit for bit. Selv om noen av materialene ble solgt forgjenbrukog andre ble gitt bort for opptenning, mesteparten av søppelet ble dratt til en brygge, lastet på lektere og deretter dumpet femten miles i Atlanterhavet.

Allerede før rivingen av Waldorf-Astoria var fullført, ble utgraving for det nye bygget påbegynt. To skift på 300 mann jobbet dag og natt for å grave seg gjennom den harde steinen for å lage et fundament.

Heve stålskjelettet til Empire State Building

Stålskjelettet ble bygget neste gang, og arbeidet begynte 17. mars 1930. To hundre og ti stålsøyler utgjorde den vertikale rammen. Tolv av disse gikk i hele bygningens høyde (ikke inkludert fortøyningsmasten). Andre seksjoner varierte fra seks til åtte etasjer i lengde. Stålbjelkene kunne ikke heves mer enn 30 etasjer av gangen, så flere store kraner (boretårn) ble brukt for å føre dragerne opp til de høyere etasjene.

Forbipasserende stoppet for å se oppover på arbeiderne mens de plasserte bærebjelkene sammen. Ofte dannet det seg folkemengder for å se på arbeidet. Harold Butcher, en korrespondent for LondonsDaglig Heraldbeskrev arbeiderne som akkurat der «i kjødet, utad prosaiske, utrolig nonsjalante, krypende, klatrende, gående, svingende, svevende på gigantiske stålrammer».7

(Video) How did they build the Great Pyramid of Giza? - Soraya Field Fiorio

Naglene var like fascinerende å se på, om ikke mer. De jobbet i team på fire: varmeapparatet (passeren), fangeren, skytteren og våpenmannen. Varmeren plasserte rundt ti nagler inn i den brennende smia. Så når de var glødende, brukte han en tre fots tang for å ta ut en nagle og kaste den - ofte 50 til 75 fot - til fangeren. Fangeren brukte en gammel malingsboks (noen hadde begynt å bruke en ny fangstboks laget spesielt for formålet) for å fange den fortsatt rødglødende naglen. Med den andre hånden til fangeren brukte han en tang for å fjerne naglen fra boksen, banke den mot en bjelke for å fjerne eventuell aske, og deretter plasserte han naglen i et av hullene i en bjelke. Oppsamlingen ville støtte naglen mens våpenmannen ville treffe hodet på naglen med en naglehammer (drevet av trykkluft), og dytte naglen inn i bjelken der den ville smelte sammen. Disse mennene jobbet hele veien fra nederste etasje til 102. etasje, over tusen fot opp.

Da arbeiderne var ferdige med å plassere stålet, steg en enorm jubel med hattefrafall og et flagg heist. Den aller siste naglen ble seremonielt plassert - det var solid gull.

Mye koordinering

Byggingen av resten av Empire State Building var en modell for effektivitet. Det ble bygget en jernbane på byggeplassen for å flytte materialer raskt. Siden hver jernbanevogn (en vogn skjøvet av mennesker) holdt åtte ganger mer enn en trillebår, ble materialene flyttet med mindre innsats.

Byggherrene innoverte på måter som sparte tid, penger og arbeidskraft. I stedet for å ha de ti millioner mursteinene som trengs for bygging dumpet på gaten, slik det var vanlig for bygging, lot Starrett lastebiler dumpe mursteinene ned i en renne som førte til en trakt i kjelleren. Ved behov ble mursteinene løsnet fra beholderen, og dermed falt ned i vogner som ble heist opp til det aktuelle gulvet. Denne prosessen eliminerte behovet for å stenge gater for oppbevaring av murstein, samt eliminerte mye arbeid med å flytte mursteinene fra haugen til mureren via trillebårer.9

Mens utsiden av bygningen ble konstruert, begynte elektrikere og rørleggere å installere bygningens indre nødvendigheter. Tidspunktet for at hver bransje skulle begynne å fungere, ble finjustert. Som Richmond Shreve beskrev:

Da vi var i full gang med å gå opp hovedtårnet, klikket ting med så stor presisjon at vi en gang reiste fjorten og en halv etasje på ti arbeidsdager – stål, betong, stein og alt. Vi har alltid tenkt på det som en parade der hver marsjer holdt tritt og paraden marsjerte ut av toppen av bygningen, fortsatt i perfekt takt. Noen ganger tenkte vi på det som et flott samlebånd - bare samlebåndet gjorde flyttingen; det ferdige produktet holdt seg på plass.10

Heisene i Empire State Building

Har du noen gang stått og ventet i en ti - eller til og med en seks-etasjers bygning på enheissom så ut til å ta evigheter? Eller har du noen gang kommet deg inn i en heis og det tok evigheter å komme deg til etasjen din fordi heisen måtte stoppe i hver etasje for å slippe noen på eller av? Empire State Building skulle ha 102 etasjer og forventet å ha 15 000 mennesker i bygningen. Hvordan skulle folk komme seg til de øverste etasjene uten å vente timer på heisen eller gå opp trappene?

(Video) Iram: The Lost City of Giants - Atlantis of The Sands

For å hjelpe med dette problemet opprettet arkitektene syv bredder av heiser, der hver betjente en del av etasjene. Bank A betjente for eksempel tredje til syvende etasje mens Bank B betjente syvende til og med 18. etasje. På denne måten, hvis du trengte å komme deg til 65. etasje, for eksempel, kunne du ta en heis fra Bank F og bare ha mulige stopp fra 55. etasje til 67. etasje, i stedet for fra første etasje til 102. etasje.

Å lageheiserraskere var en annen løsning. Otis Elevator Company installerte 58 passasjerheiser og åtte serviceheiser i Empire State Building. Selv om disse heisene kunne reise opptil 1200 fot per minutt, begrenset byggeforskriften hastigheten til bare 700 fot per minutt basert på eldre modeller av heiser. Byggherrene tok sjansen, installerte de raskere (og dyrere) heisene (kjørte dem i lavere hastighet) og håpet at byggekoden snart ville endre seg. En måned etter at Empire State Building ble åpnet, ble byggekoden endret til 1200 fot per minutt og heisene i Empire State Building ble fremskyndet.

Empire State Building er ferdig!

Hele Empire State Building ble bygget på bare ett år og 45 dager - en fantastisk bragd! Empire State Building kom inn i tide og under budsjett. Fordi detDen store depresjonenbetydelig senket lønnskostnadene, var kostnaden for bygningen bare $40.948.900 (under forventet prislapp på $50 millioner).

Empire State Building åpnet offisielt 1. mai 1931, til mye fanfare. Et bånd ble klippet, ordfører Jimmy Walker holdt en tale og presidentHerbert Hooverlyste opp tårnet med et knappetrykk.

Empire State Building hadde blitt den høyeste bygningen i verden og ville beholde den rekorden til fullføringen av World Trade Center i New York City i 1972.

Notater

 1. Jonathan Goldman,Empire State Building-boken(New York: St. Martin's Press, 1980) 30.
 2. William Lamb som sitert i Goldman,Bok31 og John Tauranac,Empire State Building: The Making of a Landmark(New York: Scribner, 1995) 156.
 3. Hamilton Weber som sitert i Goldman,Bok31-32.
 4. Goldman,Bok32.
 5. Tauranac,Landemerke176.
 6. Tauranac,Landemerke201.
 7. Tauranac,Landemerke208-209.
 8. Tauranac,Landemerke213.
 9. Tauranac,Landemerke215-216.
 10. Richmond Shreve som sitert i Tauranac,Landemerke204.

Bibliografi

 • Goldman, Jonathan.Empire State Building-boken. New York: St. Martin's Press, 1980.
 • Tauranac, John.Empire State Building: The Making of a Landmark. New York: Scribner, 1995.

FAQs

Who was the Empire State building built by? ›

Image of Who was the Empire State building built by?
Starrett Corporation, formerly known as Starrett Brothers, Inc. and Starrett Brothers and Eken, is a real estate development and construction firm known for having built the Empire State Building, Stuyvesant Town, Starrett City and Trump Tower in New York City.
Wikipedia

How much does it cost to light up the Empire State building? ›

There is no cost to attend an Empire State Building light show, as they are viewable from public areas around the building.

Does anyone live in Empire State Building? ›

No, the Empire State Building isn't a residential building.

It's a commercial building and landmark where no one lives. There are thousands of offices in the 1,454 feet tall building with a fitness center and seven restaurants. There are also three observatories on the 80th, 86th, and 102nd floors.

How long does it take to do the Empire State building? ›

There are no time limits or specified visiting windows. Allow at least one hour for your visit, slightly more if you will be visiting both the main deck and the top deck. During peak visiting hours, especially in the warmer months, there may be extended waits to buy tickets and enter the elevators.

Which family owns the Empire State building? ›

Empire State Realty Trust

Did Trump ever own the Empire State building? ›

In 1994, the land under the building, which at the time was encumbered by a long term lease, was acquired for a reported $42 million by Japanese billionaire Hideki Yokoi, and later transferred to the Trump Empire State Partners, a joint venture of Donald J. Trump and a member of the Yokoi family.

Is the 102 floor worth it? ›

It may be 16 floors higher, but is the view from the 102nd floor better? If you have time on your hand, and money isn't an issue, our quick answer is, “Yes, Empire State Building's 102nd-floor observatory is totally worth it!” If you can't manage cold, the upper observatory makes sense yet again.

Can you go to the top of the Empire State building for free? ›

Children aged five and under can enter the Empire State Building for free. Military personnel in uniform can also walk in for free. All other visitors need a ticket to explore this New York City landmark.

How much did the people who built the Empire State building get paid? ›

Construction Workers for the Empire State Building

There were 3,400 construction laborers who worked on the projects. They earned about $15 per day and built 2.5 floors every week. In total, construction finished in a record time of 1 year and 45 days - unheard of even in today's construction climate.

Can you sleep at the Empire State building? ›

The cost: $1,500 for the overnight experience, transportation not included. It's a rare opportunity to stay inside New York's iconic 102-story tower, which has contained only office space and retail shops since its completion in 1931.

How many floors are under the Empire State building? ›

The Empire State Building has 102 floors, with 1,860 steps from street level to the 102nd floor. 103rd floor. 1,050 feet (320 meters) and 1,250 feet (381 meters), respectively. 2.7 million square feet of office space, making it one of the largest office buildings in the world.

Can you sit on top of the Empire State building? ›

This sunrise experience ticket gives you early access to the 86th floor observation deck of the Empire State Building for sunrise. Tickets are limited to 50 per sunrise, meaning this is the best way to get the Empire State Building observation deck almost to yourself.

Is it worth it to go up the Empire State building? ›

Even though a lot of visitors report that it can take a while to reach the top, the Empire State Building still enjoys one of the best ratings for any attraction in New York City. This graceful skyscraper was the tallest building in the world for 41 years and is an icon to many all over the world.

Which is better Top of the Rock or Empire State? ›

Both attractions offer a unique experience and are extremely popular, but the biggest difference is probably the view from the observation decks. So if you have to choose just one to visit, go based on the view you prefer to get. If you're more interested in seeing the Empire State Building, go to Top of the Rock.

How long is the elevator ride to Empire State Building? ›

The ride in the elevator up to the 86th Floor Observatory takes less than one minute. The Empire State Building has appeared in more than 250 movies to date.

Who are the largest tenants in the Empire State building? ›

ESB's prestigious tenant roster includes LinkedIn, Shutterstock, JCDecaux, HNTB, Priceline, Expedia, Workday, and Skanska.

How much money does the Empire State building make a year? ›

Empire State Building revenue is $43.0M annually. After extensive research and analysis, Zippia's data science team found the following key financial metrics. Empire State Building has 263 employees, and the revenue per employee ratio is $163,498. Empire State Building peak revenue was $43.0M in 2022.

What is the Empire State building used for now? ›

What's inside the Empire State Building? Most of the Empire State Building's floors are still used as office space. The second and 80th floors contain exhibits, while the observatories are on the 86th and 102nd floors. The lobby is designed in the Art Deco style and is accessible to the public.

Does China own the Empire State Building? ›

China does not own the Empire State Building. The Empire State Building is owned by the Empire State Realty Trust (ESRT). The ERST is a public company which trades its shares on the New York Stock Exchange.

Which president turned on the Empire State Building? ›

On May 1, 1931, President Herbert Hoover officially dedicates New York City's Empire State Building, pressing a button from the White House that turns on the building's lights.

Where did the money to build the Empire State Building come from? ›

[1]. The president of the Bethlehem Engineering Corporation, Floyd de L. Brown, financed the $14-16 million dollar purchase through the Chatham Phenix National Bank and Trust Company, whose president was Louis G. Kaufman.

Is there a 13th floor in the Empire State Building? ›

On the flip side, the iconic Empire State Building does have a 13th floor. Triskaidekaphobic tenants aside, for 40 years, it stood as the tallest building in the world (1931–1972), holding the record longer than any of the other eight buildings that held it during the last century.

Can you see the Statue of Liberty from the Empire State Building? ›

86th Floor Observatory

Take advantage of 360° views & see all of NYC including the Brooklyn Bridge, Central Park, the Statue of Liberty and so much more.

How long does it take to get to the 86th floor of the Empire State Building? ›

Visitors reach the 86th Floor Observatory by elevator in less than one minute.

How do you avoid lines at the Empire State building? ›

Buy Your Tickets Online and Wait in Fewer Lines

Getting to the Empire State Observatory requires waiting in three lines: one for security, one for tickets, and one for the elevator. There's no skipping the security line, but you can skip the ticket line by buying your tickets online in advance.

What is the best time to go up the Empire State building? ›

The best time to visit the Empire State Building is as soon as it opens at 10 am, after which the lines start getting longer. If you can't make it in the morning, the next best time is from 3 pm to 5 pm before the crowd gathers to see the sunset views.

Is it better to go to the Empire State building at night or day? ›

The best time to visit the Empire State Building is within the first two hours of its opening, between 8 and 10 AM, or at night after 10 pm. These are the least crowded times on the viewing platform. What is this? Empire State Building usually opens at 10 AM and closes at 12 AM (midnight).

Does the Empire State building have apartments? ›

Answer and Explanation: The Empire State Building does not have any apartments or residences, although it does have a suite of rooms. A stay in this hotel-style suite, which is located on the 77th floor of the building, was made available for the first time in 2018 at a cost of $1,500 for one night.

How many person hours did it take to build the Empire State building? ›

It is 103 stories tall (1,250 feet to top floor, excluding height of antennae, which is 204 feet). Took only one year and 45 days to build, or more than seven million man-hours.

How long can the Empire State building last? ›

The earliest steel skyscrapers, like the Empire State Building, which date from the 1930s are least likely to remain standing in 7,000 years because they are constructed almost exclusively of steel, meaning they have exceptional tensile strength but are quite rigid and inflexible.

Does the Empire State Building have a bathroom? ›

This is the toilet at the roof of the Empire State Building and must therefore be the highest (public) toilet in NYC.

Can you eat up the Empire State Building? ›

Now offering exceptional dining experiences at STATE Grill and Bar paired with tickets to the Empire State Building Observation Deck. Click on the observatory packages below for more information and be sure to add the STATE Grill and Bar dining option to your cart before checking out!

What is the highest floor you can go to in the Empire State building? ›

Top Deck102nd & 86th Floor observation Decks

It's a view you have to see to believe. 102 floors above New York City, the Top Deck observatory takes your Empire State experience higher, with breathtaking views in every direction.

How deep is the basement of the Empire State building? ›

Facts & Figures about the Empire State Building

The total weight of the building is estimated to be 365,000 tons, resting on foundations laid to a depth of 55 feet 8 inches and made up of 210 pillars.

Is the Empire State building bigger than the Twin Towers? ›

The Twin Towers remained the tallest buildings in New York City until they were destroyed in 2001 during the September 11 attacks, leaving the Empire State Building again as the city's tallest building.
...
Tallest buildings.
NameEmpire State Building
Height ft (m)1,250 (381)
Floors102
Year1931
Address350 Fifth Avenue
23 more columns

Can I bring a backpack to the Empire State building? ›

ONLY carry-on size and style bags, suitcases, backpacks, duffle bags, luggage, etc., are permitted. There is no coat check, package, baggage check or holding area available. For more information about the Observatory policies, visit www.esbnyc.com.

Can you walk up the stairs of the Empire State building? ›

A healthy person can climb the steps of the Empire State Building, but it is not allowed for general visitors. The building's stairwells are used only for emergency purposes and the stairs between the 80th floor and the 86th floor are open to the public.

Can you see 6 states on the top of the Empire State building? ›

Just how great is our view? On a clear day, you can see six states from our observatories: New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Massachusetts, and Delaware.

How much money does it cost to go up the Empire State building? ›

The regular Empire State Building tickets cost $47 for adults aged 13 years and above. These Empire State Building tickets also include a visit to the 86th-floor observatory. If you want to skip all the lines, you must purchase an the Empire State Building Express tickets, which costs $87 for all visitors.

How much does it cost to stay in the Empire State building? ›

Guests will have all-night, private access to the Empire State Building's observation deck, and will bed down in an exclusive suite on the 80th floor. Of course, an evening at the Empire State Building comes with a typical Big Apple-sized price tag: a cool $1,500 for the night.

What is the best time to visit Top of the Rock? ›

When's the best time to visit? Our Top of the Rock insider told us that the best options are either right at opening (9am) or late at night (8pm onward) any day of the week. Nighttime is gorgeous, but mornings are magical, too.

Where is the best place to see the Empire State Building from the ground? ›

Madison Square Park, 11 Madison Avenue, (212) 520-7600

Whether on your lunch break or just taking a stroll, Madison Square Park offers amazing views of historic buildings, including the Met Life Clocktower, the Flatiron Building, The New York Life Building, and the Empire State Building.

Is Top of the Rock worth the money? ›

Travelers say the Top of the Rock offers some of the best views of Manhattan and say the experience is worth every penny. Visitors recommend booking the Rock Pass ticket that includes a tour of the building and observation deck access. Rockefeller Center is located in midtown Manhattan between Fifth and Sixth avenues.

Which building in NYC has the best view? ›

The One World Trade Center (previously called the Freedom Tower) offers the most epic views New York City. You'll see Rockefeller Plaza Center, the glorious Statue of Liberty, Empire State Building, Hudson River and all 5 boroughs from this epic viewpoint.

Is Empire State 102 floor worth it? ›

It's an unforgettable experience when the doors of the elevator open up on the 86th floor and you can admire the maze of skyscrapers at a vantage point of 1,250 feet. Many of you are wondering if it's worth paying extra to go to the 102nd floor and without taking away too much, I'd say YES.

How many steps does it take to walk the Empire State building? ›

What is the Run-Up? The ESBRU challenges runners from near and far to race up the building's 1,576 stairs to the iconic 86th Floor Observatory. As the world's first and most famous tower race, ESBRU is considered by many to be the ultimate test in tower-running.

How long does it take to walk the stairs at the Empire State building? ›

These days he said a great time would be under 20 minutes and a realistic one between 22 and 24. “Someone used to say running up the Empire State Building is the equivalent of a hard 2-mile (3.2 km) race,” he said. “While it's a tough race, it's just one hill.

Who made the Empire State building and why? ›

The “why” behind the Empire State Building was simple: it was built to beat out all other skyscrapers and to claim the title as the tallest building in the world. John Jakob Raskob, former financial executive and businessman for both General Motors and DuPont, was the man behind the Empire State Building.

Was the Empire State building built by GM? ›

John J. Raskob of General Motors, a rival of Chryslers, also aspired to build the world's tallest building. Raskob purchased 350 Fifth Avenue and began construction of the Empire State Building in March of 1930, only a few months before the Chrysler Building was completed.

Who owns the land of the Empire State building? ›

The Empire State Building is the ultimate trophy property. Savvy real estate pros will know that today, it's owned by Tony Malkin's Empire State Realty Trust — but they might not know the winding path it took to become the crown jewel of the publicly traded REIT's portfolio.

When was the Empire State building built and why? ›

Intended to be the world's first 100+ story building, construction of the Empire State Building began on March 17, 1930. Construction was completed in a record-breaking 1 year and 45 days. Beautiful inside and out, the Empire State Building is an architectural marvel beloved across the world.

How was Empire State built so fast? ›

Using as many as 3,400 men each day, they assembled its skeleton at a record pace of four and a half stories per week—so fast that the first 30 stories were completed before certain details of the ground floor were finalized.

Where did the money to build the Empire State building come from? ›

[1]. The president of the Bethlehem Engineering Corporation, Floyd de L. Brown, financed the $14-16 million dollar purchase through the Chatham Phenix National Bank and Trust Company, whose president was Louis G. Kaufman.

How many workers fell from Empire State Building? ›

For example, how many people died building the Empire State Building? Five (5) workers died in slip-and-fall or struck-by accidents over the 13 months of construction (1929-1930).

Is the Empire State building older than the Chrysler Building? ›

Chrysler Building was built in 1930 and the Empire State Building was completed only 11 months later - both designed in a strong Art Deco style of architecture unique to the early 1930's. The Chrysler Building, unlike the Empire State Building, was built privately by Walter P.

When did Empire State Building stop being the tallest? ›

Empire State Building, steel-framed skyscraper rising 102 stories that was completed in New York City in 1931 and was the tallest building in the world until 1971.

How much was the Empire State building sold for? ›

Lawrence A. Wien, Peter L. Malkin, and Harry B. Helmsley buy the Empire State Building for $65 million (approximately $557 million today).

When was the Empire State building built in? ›

How did the Empire State building fall? ›

On July 28, 1945, a B-25 Mitchell bomber of the United States Army Air Forces crashed into the north side of the Empire State Building in New York City, while flying in thick fog.

Videos

1. How to get to Manhattan by train from JFK airport | NYC travel guide
(Renata Pereira)
2. This Pyramid Changes The Entire History - Gunung Padang
(Universe Inside You)
3. Burj Khalifa Full Tour:World's Tallest Tower in Dubai / View from the Top Floor & VIP Lounge
(Luxury Travel Master)
4. Why the Ruins of this N.Y. tower were moved to Indiana - IT'S HISTORY
(IT'S HISTORY)
5. Jay Z & Alicia Keys - Empire State of Mind LIVE
(Dartchy)
6. The 10 Amazing Ottoman Palaces - 1
(MAESTRA TURCA)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated: 08/31/2023

Views: 5279

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.