Spil Farm Empire gratis - Start dit eget landbrug online hos Komogvind (2023)

Kunne du tænke dig at være verdens rigeste landmand? I Farm Empire starter du din egen farm fra bunden, men med den rigtige strategi har du snart et helt imperium.

I Farm Empire kan du opfylde BÅDE din drøm om at drive et hyggeligt landbrug, OG din drøm om at blive milliardær. Hvis du er arbejdsom og har sans for købmandskab, garanterer vi at du bliver verdens rigeste landmand med verdens vildeste bondegård! Køb aktiver som høns, traktorer og grise. Tjen penge på dem og køb flere. Så simpelt er det.

Sådan spiller du

Når spillet starter har du én høne. Den kan du tjene penge på ved at klikke på den. Når den har tjent penge nok, så kan du købe en høne mere. Fortsætter du sådan, så får du snart råd til en and eller en tomatplante og endnu flere aktiver derefter. Hvert 5. minut gemmer spillet hvor langt du er nået, og det gemmer også når du lukker det ned med “Gem og afslut”-knappen.

Managers

Det bliver selvfølgelig hurtigt trivielt at klikke på hønen eller de andre aktiver, for at få dem til at tjene penge, så derfor bør du ansætte en manager til at gøre det for dig. Det gøres ved at åbne menuen for managers, hvor du kan ansætte dem. En anden fordel ved at have managers til sine aktiver, er at de også arbejder når spillet er lukket ned. Du vil derfor tjene penge selv når du sover eller spiser frokost, og på alle andre tidspunkter hvor du har lukket spillet - så længe du bare har ansat managers til at klare arbejdet for dig.

En anden hjælp til spillet findes i den blå knap øverst til højre, hvor du kan vælge hvor mange aktiver du vil købe ad gangen. I stedet for at købe én ged, kan du f.eks. vælge at købe 100 hvis du da har råd til det. Hver gang du klikker på den blå knap, skifter din indstilling for hvor mange du vil købe mellem “1”, “10”, “50”, “100”, “Max” der køber alt du har råd til, og det grønne flueben der betyder “køb frem til næste milepæl”.

Milepæle

Opnår du at eje flotte antal som 20, 50 eller 100 af dine aktiver, belønnes du med en fordobling af din indtjening for det aktuelle aktiv. Gå derfor altid efter milepælene, hvis du vil tjene dine penge så hurtigt som muligt. Dit overordnede mål i spillet, er at nå 100% af dine milepæle. Når du gør det, får du mulighed for nulstille din farm og dermed optjene en stjerne.

Opgraderinger

Ligesom milepæle kan opgraderinger forøge din indtjening. Du får dem dog ikke gratis, så overvej altid om du vil bruge dine penge på opgraderinger eller flere aktiver (hint: det kan næsten altid betale sig at opgradere først).

Genstart og arbejdere

På et tidspunkt i spillet får du adgang til at hyre arbejdere, der giver dig en kæmpe fordel. Hver arbejder du har, forøger din indtjening med 1%, og med de rette opgraderinger helt op til 30% pr arbejder! For at få dine arbejdere skal du genstarte din farm, men fortvivl ikke - med arbejdernes hjælp når du lynhurtigt op på samme niveau, som du var på før. Det er altid en fordel at genstarte, når du synes, at dine muligheder for opgraderinger eller køb af flere aktiver begynder at gå langsomt. Flere arbejderne vil hæve din forretning til et nyt og højere niveau. Spillet vil vise et rødt udråbstegn ved arbejder-knappen, når det anbefales at genstarte, men du bestemmer selv om du vil genstarte før eller senere end anbefalet.

Shop og guldæg

I spillets shop har du mulighed for at købe guldæg (for rigtige penge), samt diverse boosts som betales med guldæg. Tidsrejser spoler tiden frem i det angivne antal dage eller timer, sådan at du f.eks. får 14 dages indtjening på et øjeblik. Permanente flerdoblere er opgraderinger, som du kun kan købe én gang - til gengæld forsvinder deres effekt først når du nulstiller din farm. Det vil sige, at har du f.eks. købt den som hedder x3 så vil du tjene det tre-dobbelte af hvad du ellers ville, helt indtil du når 100% milepæle og nulstiller din farm. Guldæg kan du også bruge andre steder i spillet, til at købe aktiver som høns eller tomater, samt opgraderinger. Du kan også købe dine optjente arbejdere uden en genstart, og du kan låse op for nye lande at bygge din farm i.

Daglige opgaver, Sølvstjerner og Superpræmier

Hver dag vil du få mellem 3 og 10 små opgaver, hvor du f.eks. skal ansætte bestemte managers, nå et antal milepæle eller købe nogle levels. Når du løser dine opgaver får du 5-20 sølvstjerner, som kan indløses til præmier i form af guldæg og boost coins. Hver måned kan du samle op til 1500 sølvstjerner. Samlet set kan du opnå 100 guldæg og 12 boost coins i præmie, hvis du samler 1500 sølvstjerner. Vil du have adgang til endnu bedre præmier, kan du desuden købe superpræmier. Med superpræmier kan du samlet set opnå hele 2000 guldæg og 38 boost coins, hvis du samler 1500 sølvstjerner.Når en ny måned starter, dannes der nye præmier og du kan igen samle op til 1500 sølvstjerner for at få alle præmierne. Bemærk at superpræmier skal tilkøbes hver måned, hvis du ønsker de bedste præmier. Når en ny måned starter gemmes ubrugte boost coins, sølvstjerner nulstilles og uløste opgave bliver stående.

Boost coins

Når du aktiverer boost coins, så mangedobles din indtjening i 5 minutter i det land, du aktiverer dem i. Der findes f.eks. x3, x10 og helt op til x200 boost coins.

Renter og Donationer

Der er renter på din æg-beholdning. Har du over 2.000 æg, vil du dagligt miste 10% af æggene over de 2.000. Dog kan du ikke miste æg de første 90 dage efter et køb, så du har altid rigeligt tid til at bruge de æg du evt. har købt. Spillene vil altid vise dig om du er påvirket af den negative rente, med et lille ikon ved din beholdning. Klikker du på ikonet, kan du se hvornår renten trækkes - altså hvor lang tid du har til at komme under 2.000 æg igen. For VIP-medlemmer er grænsen 5.000 i stedet for 2.000.

VIP-medlemmer har mulighed for at donere æg til deres venner direkte i spillet. Kun æg, der er optjent eller købt, kan sendes videre til andre brugere. Du kan holde styr på, hvem der har sendt dig æg, eller hvem du har doneret til, i æg-loggen.

Gaver

Vil du spare guldæg sammen uden at bruge rigtige penge, skal du holde øje med spillets øverste venstre hjørne. Klik på gaverne som dukker op der med jævne mellemrum, for at få enten guldæg, indtjening eller aktiver. Du kan samle op til 15 guldæg hver dag ved at åbne gaver, eller op til 30 hvis du er VIP-medlem.

Verdenskort og stjerner

Verdenskortet åbnes op når du opnår 25% milepæle. På verdenskortet vil der løbende være adgang til nye lande, hvor du kan bygge nye farme med helt andre aktiver. For at låse op for et nyt land skal du betale guldæg, og det tager op til fem minutter at rejse mellem landene. Når et af dine lande rammer 100% milepæle, får du mulighed for at nulstille landet. Det betyder at du starter helt forfra, uden arbejdere og permanente flerdoblere. Til gengæld opnår du en stjerne, som er spillets højeste udmærkelse. Jo flere stjerner du har, jo bedre er du til at spille Farm Empire. På spillets highscore-liste, kan du se de bedste spillere i listen “nulstillinger”.

Ægge-farme

Stjernerne kan også bruge på at købe forskellige ægge-farme. Her kan du producere dine helt egne guldæg, og på den måde opbygge en fast indtægt langt over de sædvanlige 15 eller 30 guldæg om dagen. Når du køber en ægge-farm, så starter den produktionen med det samme. Når tiden er udløbet, f.eks. efter 12 timer, kan du hente dine æg. Produktionen starter først igen når æggene er hentet. Er du VIP-medlem, kan du dog komme op til 6 timer for sent uden at miste tid på næste produktion.

Du har mulighed for at nulstille dine ægge-farme og derved få dine stjerner retur, så du kan købe nye ægge-farme.

Glitrende aktiver

Et glitrende aktiv er et specielt aktiv med gul ramme, glitrende stjerner og en lysende aura. Den tjener 25% mere end almindelige aktiver og lykkedes det dig at få et glitrende aktiv beholder du det for evigt - selv efter en nulstilling af landet. Glitrende aktiver er meget sjældne, så du skal ikke regne med at finde mere end ét om måneden. Dog er chancen lidt større i tidsbegrænsede lande, som f.eks. Påskeøen.Udover at finde dem tilfældigt ved bare at spille spillet og købe aktiver, har du også mulighed for at veksle de stjerner du får via nulstilling af et land til glitrende aktiver. Én stjerne for ét aktiv. Nederst i boost-shoppen finder du denne mulighed.

Store tal

Du kan nå astronomiske beløb i Farm Empire. Tal med flere hundrede 0’er. Spillet bruger som standard det der kaldes AA-notation, hvor store tal hedder f.eks. 1 AA, 43 AB, 27 AC, osv. i stedet for lange talnavne hvor der ville stå 1 Billiard, 43 Trillioner, 27 Trilliarder. Det er især en fordel når vi rammer tal med rigtigt mange 0’er hvor f.eks. et tal med 147 0’er, nu bare hedder 1 BS i stedet for det helt ulæselige 1 Quattuorvigintilliard. Foretrækker du alligevel de lange talnavne, så kan du ændre det i menuen.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated: 14/07/2023

Views: 5873

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.