Wikipedia | Definisjon, historie og fakta (2023)

Wikipedia, gratis Internett-basertleksikon, startet i 2001, som opererer under enåpen kildelederstil. Det overvåkes av den ideelle organisasjonenWikimedia Foundation.Wikipediabruker ensamarbeidsprogramvarekjent somwikiatforenkleropprettelse og utvikling av artikler. Selv om noen svært publiserte problemer har vakt oppmerksomhetWikipediasin redaksjonelle prosess, har de gjort lite for å dempe offentlig bruk av ressursen, som er en av de mest besøkte sidene påInternett.

Opprinnelse og vekst

I 1996Jimmy Wales, en vellykket obligasjonshandler, flyttet tilSan Diego,California, for å etablere Bomis, Inc., et nettportalselskap. I mars 2000 ble Wales grunnlagtNupedia, et gratis online leksikon, medLarry Sangersom sjefredaktør.Nupediavar organisert som eksisterende leksikon, med et rådgivende utvalg av eksperter og en langvarig gjennomgangsprosess. I januar 2001 var færre enn to dusin artikler ferdige, og Sanger tok til ordesupplerer Nupediamed et åpen kildekode-leksikon basert på wikiprogramvare. 15. januar 2001Wikipediable lansert som en funksjon på Nupedia.com, men etter innvendinger fra det rådgivende styret ble det relansert som en uavhengignettstedet par dager senere. I sitt første årWikipediautvidet til rundt 20 000 artikler på 18 språk, inkludert fransk, tysk, polsk, nederlandsk, hebraisk, kinesisk og esperanto. I 2003Nupediable avsluttet og artiklene flyttet innWikipedia.

(Video) The History of Wikipedia (in two minutes)

Innen 2006 den engelskspråklige versjonen avWikipediahadde mer enn én million artikler, og ved 10-årsjubileet i 2011 hadde den passert 3,5 millioner. Men mens leksikonet fortsatte å ekspandere med en hastighet på millioner av ord per måned, sank antallet nye artikler som ble opprettet hvert år gradvis, fra en topp på 665 000 i 2007 til 374 000 i 2010. Som svar på denne nedgangen har Wikimedia Foundation begynte å fokusere sin utvidelsesinnsats på de ikke-engelske versjonene avWikipedia, som i 2011 utgjorde mer enn 250. Med noen versjoner som allerede hadde samlet hundretusenvis av artikler – de franske og tyske versjonene skilte begge med mer enn én million – ble det lagt særlig vekt på språk i utviklingsland, som swahili og tamil, i et forsøk på å nå befolkninger som ellers er underbetjent av Internett. En hindring forWikipediasin evne til å nå et virkelig globalt publikum var imidlertid den kinesiske regjeringens periodiske begrensninger for tilgang til noe eller alt av nettstedets innhold innenforKina.

Prinsipper og prosedyrer

På mange måterWikipediasin åpen kildekode-produksjonsmodell ersymbolav den såkalteWeb 2.0, en egalitærmiljøhvor nettet av sosial programvare samler brukere på både deres virkelige og virtuelle arbeidsplasser. DeWikipedia samfunneter basert på et begrenset antall standardprinsipper. Et viktig prinsipp er nøytralitet. En annen er troen på at bidragsytere deltar på en oppriktig og bevisst måte. Lesere kan rette opp det de oppfatter som feil, og tvister om fakta og mulig skjevhet føres gjennom bidragsyterdiskusjoner. Tre andre veiledende prinsipper er å holde seg innenfor de definerteparametereav et leksikon, å respektereopphavsrettlover, og å vurdere eventuelle andre regler som fleksible. Det siste prinsippet forsterker prosjektets tro på at åpen kildekode-prosessen vil gjøre detWikipediatil det beste produktet som er tilgjengelig, gitt brukerfellesskapet. I det minste er et biprodukt av prosessen at leksikonet inneholder en rekke offentlig tilgjengelige sider som ikke nødvendigvis kan klassifiseres som artikler. Disse inkluderer stubber (svært korte artikler som skal utvides) og diskusjonssider (som inneholder diskusjoner mellom bidragsytere).

Den sentrale politikken med å invitere lesere til å tjene som forfattere eller redaktører skaper potensialet for problemer så vel som deres i det minste delvise løsning. Ikke alle brukere er nøye med å gi nøyaktig informasjon, ogWikipediamå også forholde seg til enkeltpersoner som bevisst ødelegger bestemte artikler, legger ut villedende eller falske utsagn eller legger til uanstendig materiale.WikipediaMetoden er å stole på at brukerne overvåker og rydder opp i artiklene. Betrodde bidragsytere kan også motta administratorrettigheter som gir tilgang til en rekke programvareverktøy for raskt å fikse webgraffitiog andre alvorlige problemer.

(Video) Mellomkrigstiden - 3/4 - Den store depresjonen

Problemer og kontroverser

Å stole på selvpoliti i samfunnet har skapt noen problemer. I 2005 den amerikanske journalistenJohn L. Seigenthaler, Jr., oppdaget at hansWikipediabiografi identifiserte ham feilaktig som en potensiell konspirator i attentatene på beggeJohn F. KennedyogRobert F. Kennedyog at disseondsinnetpåstandene hadde overlevdWikipediasitt samfunnspoliti i 132 dager. Forfatteren av denne informasjonen kunne ikke lett identifiseres, siden alt som er kjent om uregistrerte bidragsytere er deresdatamaskiner' IP eller Internettprotokoll, adresser (hvorav mange genereres dynamisk hver gang en bruker går på nett). (Bidragsyteren tilsto senere og ba om unnskyldning, og sa at han skrev den falske informasjonen som en spøk.) Seigenthaler-saken førte tilWikipediaå forby uregistrerte brukere fra å redigere visse artikler. Lignende tilfeller av hærverk førte senere til at nettstedadministratorer formulerte en prosedyre, til tross for protester fra noen bidragsytere, der noen redigeringer ville bli gjennomgått av erfarne redaktører før endringene kunne vises på nettet.

Få et Britannica Premium-abonnement og få tilgang til eksklusivt innhold.Abonner nå

(Video) How to Use Wikipedia Wisely

Selv omWikipediahar av og til blitt kritisert for å inkludere informasjon som ikke er ment å spres bredt – for eksempel bilder av de 10 blekkflekkene som brukes av psykologer iRorschach-test— den har også tilpasset sin åpenhetsfilosofi i visse tilfeller. For eksempel etterNew York TimesjournalistDavid S. Rohde ble kidnappet avTalibanmilitante i Afghanistan i 2008, avtalte hans arbeidsgiver medWikipediaat nyheter om hendelsen holdes borte fra nettstedet med den begrunnelse at det kan sette Rohdes liv i fare. Nettstedets administratorer etterkom, i møte med gjentatte forsøk fra brukere på å legge til informasjonen, til etter Rohdes eventuelle rømning. I tillegg ble det i 2010 avslørt at det var encacheav pornografiske bilder, inkludert ulovlige skildringer av seksuelle handlinger som involverer barn, på Wikimedia Commons, et nettsted vedlikeholdt av Wikimedia Foundation som fungerte som et oppbevaringssted for mediefiler for bruk i alle Wikimedia-produkter. Selv om det ikke var slike ulovlige bilder påWikipediai seg selv, fikk den påfølgende skandalen Jimmy Wales, som personlig slettet mange av Commons-filene, til å oppmuntre administratorer til å fjerne alt fra Wikimedia-nettsteder.

Wikipediaadministratorer har også makt til å blokkere bestemte IP-adresser – en makt de brukte i 2006 etter at det ble funnet at ansatte i noen amerikanske kongressrepresentanter hadde endret artikler for å eliminere ugunstige detaljer. Nyheter om slik egeninteressert redigering inspirerteVirgil Griffith, en hovedfagsstudent vedCalifornia Institute of Technology, å lageWikipedia Scanner, eller WikiScanner, i 2007. AvkorrelererIP-adressene knyttet til hverWikipediarediger sammen med eierne deres, laget Griffith en database som han gjorde tilgjengelig på nettet for alle å søke gjennom. Han og andre forskere oppdaget raskt den redigeringenWikipediainnhold fra datamaskiner plassert i selskaper og på offentlige kontorer var utbredt. Selv om de fleste redigeringene var ufarlige – typisk individer som jobber med emner som ikke er relatert til stillingene deres – så det ut til å dukke opp et mønster av at mange artikler ble redigert for å reflektere mer positivt om redaktørenes verter.

Debatter om nytten avWikipediaspredte seg spesielt blant lærde og lærere, for hvem påliteligheten til referansemateriale var av spesiell bekymring. Mens mange klasserom, på nesten alle klassetrinn, frarådet eller forbød elever å brukeWikipediasom et forskningsverktøy rekrutterte Wikimedia Foundation i 2010 flere professorer i offentlig politikk iforente staterå utvikle kursarbeid der studentene bidro med innhold tilWikipedianettstedet. SomWikipediable en tilsynelatende uunngåelig del av internettlandskapet, var dets krav på legitimitet videreforsterketav et økende antall siteringer av leksikonet i amerikanske rettsoppfatninger, samt av et program administrert av den tyske regjeringen for å samarbeide med det tyskspråklige nettstedet for å forbedre dekningen av fornybare ressurser.

(Video) 100 Greatest Generals in History

Antall aktive redaktører (dvs. de som redigerer mer enn 100 artikler i måneden) toppet seg i 2007 og hadde fra og med 2017 gått ned med omtrent en tredjedel. Ulike faktorer fikk skylden for denne nedgangen.Wikipedia'sbyråkratisk kulturmed sine komplekse normer og sin avhengighet av automatiserte prosedyrer som hadde en tendens til å avvise nye redigeringer, ble sett på som nedslående for nye redaktører. Redigering av artiklene krever kunnskap om en spesialistmerkespråksom er vanskelig å redigere på smarttelefoner og nettbrett. Undersøkelser avWikipediaredaktører har avslørt en vedvarende kjønnsforskjell; bare rundt 10–20 prosent av redaktørene er kvinner. Som svar på bekymringer rundt dettekjønnsforskjelleneog hvordan det gjenspeiles i leksikonet,Wikipediabegynte rundt 2012 for å oppmuntre til "edit-a-thons", der redaktører kommer sammen på arrangementer viet til å øke nettstedets dekning av emner som feminisme og kvinnehistorie. HvorvidtWikipediakan løse dissedemografiskproblemer, har det utvilsomt blitt en modell for hva det samarbeidende internettsamfunnet kan og ikke kan gjøre.

Redaktørene av Encyclopaedia Britannica

Denne artikkelen ble sist revidert og oppdatert avErik Gregersen.

FAQs

Hva er historie enkelt forklart? ›

Historie betegner i videste forstand både det som har skjedd, beretningen om det som har skjedd og det vitenskapelige studium av det som har skjedd. I praksis mener vi med historie menneskehetens utvikling og de ulike epokene i denne.

Hvor troverdig er Wikipedia? ›

Tidligere hadde Wikipedia lav status blant for eksempel lærere. I dag er Wikipedia ofte førstevalget i søkemotorer og er mye brukt. Wikipedia kommer godt ut i mange undersøkelser. Det har også blitt skrevet flere masteroppgaver om kvaliteten til Wikipedia og konklusjonen er at Wikipedia er like bra som andre leksika.

Hva var det første landet i verden? ›

Sumer, lokalisert i Mesopotamia, den første kjente komplekse sivilisasjon, utviklet bystater i løpet av 3000-tallet f.Kr. Det var i disse byene at de tidligste kjente skriftsystemene, kileskrift, oppsto i samme tidsrom.

Hvem skapte Wikipedia? ›

Wikipedia er et gratis tilgjengelig oppslagsverk på internett. Det ble opprettet i 2001 av Jimmy Wales og Larry Sanger. Utgiver for alle språkversjonene er den ideelle stiftelsen Wikimedia Foundation med sete i Florida, USA.

Hva kan vi lære av historien? ›

Historie legger vekt på å forstå fortidige mennesker som del av deres samfunn. Det er mange forhold vi kan legge vekt på når vi studerer historie slik som samfunnshistorie, kulturhistorie, økonomisk historie, globalhistorie og kunnskapshistorie.

Hvor kommer ordet historie fra? ›

Ordet historie kommer fra greske ἱστορία (historia), igjen avledet fra urindoeuropeisk *wid-tor-, fra rotordet *weid-, «å vite», «å se».

Hvem har ansvar for Wikipedia? ›

Wikipedia utgis av stiftelsen Wikimedia Foundation, som har sete i California i USA.

Er Wikipedia en god kilde? ›

Kilder er alltid eksterne og utenfor Wikimedia-paraplyen. Vi bruker ikke artikler på Wikipedia, eller andre steder i Wikimedia-universet, som kilde for våre artikler.

Hvordan fungerer Wikipedia? ›

Sentralt i forståelsen av Wikipedia er at prosjektet er en information community som baserer seg på crowdsourcing, med en viss politisk profil på nettsamfunnet, og at det i dette arbeidet brukes en wiki som verktøy. Denne wikien lar lesere få innsyn i arbeidet, men den er ikke målet med arbeidet.

Hva skjer i år 0? ›

Ikke noe år null

Året etter at Jesus ble født heter år 1 e.Kr. Året før heter år 1 f.Kr. Nullpunktet er det øyeblikket på nyttårsaften da 1 f.Kr. ble til 1 e.Kr.

Hva er den minste landet i verden? ›

Vatikanstaten er verdens minste land. Hele landet ligger inne i Roma, hovedstaden i Italia. Landet består av noen få bygninger ved elven Tiberen, i tillegg til enkelte kirker og administrasjonsbygg i og utenfor Roma. Pavens sommerresidens i Albanerfjellene anses også som en del av Vatikanstaten.

Hva er det minste landet i hele verden? ›

Vatikanstaten er verdens minste land. Det lille landet ligger midt inne i den italienske hovedstaden, Roma, og er styrt av paven. Vatikanstaten er derfor en kirkestat, og alle landets innbyggere er katolikker. Vatikanstaten har et areal på utrolige 0,44 kvadratkilometer.

Hvor gammel er Adam og Eva? ›

For oss handler det ikke om kvantitet, men kvalitet. Adam og Eva åpnet dørene i 1973 i Oslo.

Hvor mange barn fikk Adam og Eva? ›

Eva var den første kvinnen i verden ifølge den jødiske og kristne skapelsesmyten. Ifølge fortellingen ble hun formet av Adams ribbein og var hans hjelper og partner. Eva ble mor til sønnene Kain, Abel og Set, og hun ble derved menneskeslektens urmor.

Hvor høy var Adam? ›

Adam var da et sted mellom 2,34 og 2,39 meter høy, den eksakte høyden er aldri blitt endelig fastslått.

Hva er brudd i historien? ›

Hva er brudd og kontinuitet? Brudd er om det foregår store endringer i løpet av kort tid. Kontinuitet er at utviklingen i samfunnet foregår jevnt og trutt, og vi ser tydelig sammenheng både med tiden forut og tiden etterpå.

Er historie samfunnsfag? ›

På barne- og ungdomsskolestrinnet er samfunnsfag inndelt i hovedområdene geografi, historie og samfunnskunnskap. I videregående opplæring leses samfunnsfag på Vg1 i utdanningsprogram for studiespesialisering og Vg2 i andre utdanningsprogrammer.

Når begynte historien? ›

Historisk tid er den delen av menneskets fortid som er kjent fra skriftlige kilder. Uten skriften er det ikke mulig å bevare hendelser for ettertiden. De eldste historiske kildene stammer fra Sumer i det som i dag er Sør-Irak og er cirka 6000 år gamle.

Hvorfor heter det før historisk tid? ›

Begrepets historie

Forestillingen om «forhistorie» oppsto under opplysningstiden i arbeidet til antikvarer som brukte ordet «primitiv» for å beskrive samfunn som eksisterte før skrevne opptegnelser. På engelsk dukket ordet «prehistory» opp for første gang i 1836 i Foreign Quarterly Review.

Når startet historisk tid? ›

Historisk tid, som kjennetegnes ved skriftlige kilder, begynte på forskjellige tidspunkter rundt om i verden. Først i Midtøsten, der sumererne fant opp skrifttegnene for 5000 år siden, og til gjengjeld nokså sent i Norden. Her regnes historisk tid fra rundt år 1050 da vikingtiden tok slutt.

Hva betyr ordet Wikipedia? ›

Hva betyr ordet «Wikipedia»? Det er en sammentrekning av to ord. Ordet wiki er hawaiisk og betyr hurtig, og pedia kommer fra ordet encyklopedi.

Hva står wiki for? ›

En wiki (fra hawaiisk, for kjapp eller rask) er et nettsted som legger til rette for samskriving av tekst i en nettleser. Wikier benytter et enkelt formateringsspråk for å formatere og lenke innholdet.

Når starter Wikipedia? ›

januar 2001. Wikipedia ble lansert 15. januar 2001 på engelsk, på adressen www.wikipedia.com, og kunngjort av Sanger på Nupedias epostliste.

Hvordan skrive kilde fra Wikipedia? ›

De fleste kildehenvisningsstiler vil sannsynligvis kreve artikkelens lenke. Hvis det krever at den er kort kan du bare inkludere Wikipedia-adressen (f. eks. http://no.wikipedia.org/ for en norsk artikkel) fordi adressen til artikkelen kan bli hentet fra artikkelens tittel.

Hvordan sjekke om en kilde er troverdig? ›

Troverdighet
  1. Hva vet du om forfatteren?
  2. Hvilken stilling, bakgrunn eller utdanning har forfatteren?
  3. Er dette relevant for det som er publisert?
  4. Hvor er det publisert?
  5. Hvem er utgiver eller eier av nettstedet?
  6. Hva er utgitt og publisert her tidligere? Er det mange skrivefeil eller andre åpenbare feil?

Hvem oppfant internett Wikipedia? ›

Tjenesten ble opprinnelig utviklet av Tim Berners-Lee ved fysikkinstituttet CERN i Sveits for bruk til intern informasjonstjeneste der. Fra 1992 ble den gjort tilgjengelig i Internett. Den ble raskt populær, og kan tilskrives en stor del av æren for at Internett deretter fikk en eventyrlig rask utbredelse.

Hva er en artikkel Wikipedia? ›

En artikkel på wikipedia består egentlig av tre sider. Selve artikkelen. Dette kjenner alle til og regner som "egentlige" Wikipedia. Det er denne du finner i google eller får treff på i internsøket til Wikipedia.

Hvor lenge varer 1 år? ›

Denne tiden varierer litt, i gjennomsnitt tar det 365,24221065 døgn (epoke J2000. 0). Akkurat nå er det år 2023 i den gregorianske kalenderen.

Når ble kristendommen til? ›

Utgangspunktet for kristendommen er Jesus fra Nasaret og hans virksomhet rundt år 30. Den utviklet seg i landene rundt Middelhavet og spredte seg i flere retninger. Det viktigste kjennetegnet er troen på at Jesus er Guds sønn og verdens frelser.

Hvem startet vår tidsregning? ›

Det var munken Dionysius Exiguus som i år 525 e.Kr. begynte å datere etter Kristi fødsel. Før det hadde man i den romerske verden brukt Romas mytiske grunnleggelse i år 753 f.Kr.

Hvilket land er det største landet? ›

Liste over land etter areal
Nr.LandAreal i km²
1Russland17 075 200
2Canada9 984 670
3USA9 833 517
4Kina9 596 960
76 more rows

Hva er det største landet? ›

Av iStockphoto. Russland er verdens største land i utstrekning og niende størst etter folketall. Landet ligger i Øst-Europa og Nord-Asia og grenser til 14 land og to utbryterrepublikker (fra Georgia).

Hvor mye større er Russland enn Norge? ›

Russland har et enormt flateinnhold. Det er f. eks. 52 ganger så stort som Norge (323 802 km²), og 7 ganger så stort som land nummer 10 på listen: Algerie (2 381 740 km²).

Hvor mange land finnes det på jorda? ›

Hvis du spør hvor mange land i verden det er i 2021. Svaret er at det teknisk sett er 197 land i verden.

Hva er den minste hovedstaden i verden? ›

Verdens minste hovedstad er ung, bare 11 år. Ngerulmud er hovedstad på stillehavsøya Palau. Byen tok over som hovedstad i øystaten etter Koror i 2006.

Hva er det største landet i Europa? ›

Av Europa sine 48 land er Russland det største ut frå areal og folketal, medan Vatikanstaten er det minste.

Hvilken religion er Adam og Eva? ›

Adam ble far til Kain, Abel, Set og flere andre ikke navngitte sønner. Han regnes som hele menneskehetens stamfar. Adam og Eva (Hawa på arabisk) er også viktige skikkelser i islam, der Adam regnes som det første menneske, den første muslim og den første profet.

Hvor lenge levde Adam? ›

Etter Kains drap på Abel ble sønnen Set født, som erstatning for Abel. Kainitter og setitter nedstammer herfra. Adam og Eva fikk siden «andre sønner og døtre». Adam skal ha blitt 930 år.

Hvor lenge var Adam i paradis? ›

Teksten anses som kanonisk av etiopisk ortodokse samt Beta Israel (etiopiske jøder), og slår i kapittel 3,15 fast at Adam var der i syv år. Det ødelegger jo i så fall litt av slagkraften til et uttrykk som skal betegne kortvarig lykke, men alt er jo relativt: Adam ble ifølge Bibelen hele 930 år.

Hva betyr navnet Eva? ›

Eva går tilbake til eit hebraisk kvinnenamn laga til ordet chavva som tyder 'levande'. Namnet har fleire variantar: Eva, Ewa. Namnedag er 24. desember.

Hva betyr ordet Adam? ›

Adam er eit hebraisk mannsnamn som tyder 'menneske'. Namnedag er 24. desember. Eva har også namnedag denne dagen.

Hvilken frukt spiste Adam og Eva? ›

Adam og Eva står ved Kunnskapens tre og spiser av eplet som fører til utdrivelsen fra paradis. Slangen, som villedet dem, slynger seg rundt treet. Drueklasene langs kanten kan være et symbol på gjenoppstandelse og har dermed den motsatte betydningen av eplet.

Hvor er navnet Adam fra? ›

Adam er hebraisk og var navnet på det første mennesket i Bibelen. Adam betyr menneske og menneskeslekten.

Hvem var det som skrev Bibelen? ›

BOK I BIBELENSkribenter
FILIPPERNEPaulus
KOLOSSERNEPaulus
1. - 2. TESSALONIKERPaulus
1. TIMOTEUSPaulus
53 more rows

Hvor bodde Adam og Eva? ›

Edens hage (hebraisk: גַּן־עֵדֶן – gan-ʿḖḏæn) er et mytologisk sted og vakker hage der de første menneskene Adam og Eva skal ha bodd ifølge skapelsesfortellingene i Første Mosebok i Bibelen.

Hva betyr at noe er historisk? ›

Historisk, noe som gjelder historien eller som er kjent fra historien. Historisk brukes også i betydningen autentisk, pålitelig.

Hva er historien bak? ›

Historien Bak er en podcast om, ja, historien bak personen på den andre siden av mikrofonen. Vi er altfor raske til å peke med vår dømmende finger på personer, uten å helt vite historien bak. Hva har de måtte gå gjennom? Hva har de opplevd som gjør de til den personen de er i dag?

Hva er faget historie? ›

Historie er et sentralt fag for kultur- og samfunnsforståelse, danning og identitetsutvikling. Faget skal bidra til at elevene forstår seg selv og samfunnet, og at strukturer, verdier og holdninger i samtiden har røtter i fortiden.

Hva kan en historie handle om? ›

En fortelling kan være en kort eller lengre historie om noe som har skjedd, men mange fortellinger er fri diktning (fiksjon). Hensikten med slike tekster kan blant annet være å fortelle, underholde, fantasere, bevege og å påvirke.

Hva er forskjellen på historisk og forhistorisk tid? ›

Historisk tid er den tiden der det er mulig å rekonstruere en historisk utvikling utfra skriftlige kilder. Perioden før historisk tid kalles forhistorisk tid.

Hva betyr ordet Niger? ›

Negro stammer fra det latinske niger som betyr svart.

Hvor mange biler var det i Norge i 1915? ›

I april 1915 var det 1 100 biler i hele landet, av disse var 360 registrert i Kristiania og ingen i Troms og Finnmark. Ifølge Aftenposten kom den aller første bilen i Norge til Gjøvik i 1895. I 1920 var om lag hvert tredje motorkjøretøy en motorsykkel, i 1930 var 5 800 av totalt 52 000 motorkjøretøy motorsykkel.

Hvor er bakken på en båt? ›

Bakk eller bakkdekk er en betegnelse på et fremre overbygg (dekk) på et skip som strekker seg fra forstevnen og akterover. På seilskip befinner det seg foran fokkemasten.

Hvordan jobbe med historie? ›

Historikere er ansatt i flere bransjer, deriblant med undervisning og forskning ved universiteter og høgskoler. Du kan også jobbe som oppdragsforskere og bygdebokforfattere, i museer og arkiver, i grunnskolen og den videregående skolen.

Hvor mange timer historie har man i Vg3? ›

Studieforberedende utdanningsprogram
TrinnTimer totalt
Vg256 timer
Vg3113 timer

Hvordan bli god til å fortelle historier? ›

Her er fem tips som kan hjelpe deg å bli en bedre historieforteller:
  1. FORMIDLE FRA HJERTET: Du må fortelle fra hjertet. ...
  2. LYTT: Du må lytte til publikum, og tilpasse dine fortellinger til publikummet du snakker med.
  3. VÆR SANSELIG: Hvordan luktet det? ...
  4. VÆR ENGASJERT: By på deg selv, og ha et aktivt kroppsspråk.

Hva er en hoveddel i en historie? ›

Det er alltid en hoveddel i en fortelling, og den handler om en konflikt som skal løses eller et prosjekt som skal gjennomføres.

Videos

1. 1 in 1,000,000 NBA Crossovers
(dime)
2. Introduktion - selvbiografi og autofikti
(freakproduction993)
3. The Greatest Drunk Home Run In Baseball History
(Momentum)
4. Hva er ICJ? ICJs rolle og virksomhet Den internasjonale Domstol (norsk versjon)
(CIJ ICJ)
5. Tracy Chapman - Telling Stories (Official Video)
(Tracy Chapman)
6. Hva er kommunisme?
(Tankesmien Civita)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated: 24/09/2023

Views: 5275

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.